พัดลมอุตสาหกรรม

 

พัดลมอุตสาหกรรม คือพัดลมขนาดใหญ่ สำหรับดูดอากาศ ระบายอากาศ ระบายความร้อน ในโรงงาน อุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรมมีทั้งแบบติดผนัง ตั้งพื้น ติดเพดาน เช่น พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น พัดลมอุตสาหกรรมติดเพดานขนาดใหญ่ อาทิเช่น พัดลมไอเย็นอุตสาหกรรม พัดลมเพดานอุตสาหกรรม พัดลมโบลเวอร์อุตสาหกรรม พัดลมไอน้ำอุตสาหกรรม พัดลมฟาร์ม 20 นิ้ว 24 นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรม 30 นิ้ว ตั้งพื้น พัดลมโบลเวอร์ดูดอากาศอุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรมมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน มีขนาด 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว 30 นิ้ว 36 นิ้ว 50 นิ้ว เราเป็นโรงงานผลิตพัดลม ขายส่งราคาโรงงาน

 

 

พัดลม ดูดอากาศ ระบายอากาศ อุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว 30 นิ้ว 36 นิ้ว 50 นิ้ว

พัดลมขนาดใหญ่ หรือพัดลมตัวใหญ่ ใช้ติดเพดานโรงงาน ระบายอากาศในโรงงาน ขนาด 50 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง มีแบบพัดลมฟาร์ม 30 นิ้ว

รับติดตั้งพัดลมระบายอากาศโรงงาน

พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พัดลมไอน้ำอุตสาหกรรม พัดลมไอเย็นโรงงาน

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น

พัดลมโบลเวอร์อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
Visitors: 3,957